Registre 4

En el quart registre s’acullen un seguit d’imatges que presenten el comerç i els establiments del barri de Sant Ildefons. Mitjançant una composició amb imatges molt descriptiva es contextualitza la part comercial del barri. Trobem El Mercat de Sant Ildefons, un punt de trobada pels veïns del barri i els municipis propers, que esdevé un paper fonamental pel desenvolupament econòmic de la ciutat. 

En termes generals, veiem un seguit d’establiments que presenten una estètica bastant obsoleta i antiquada, sembla que no s’ha actualitzat gaire l’estètica des de fa bastants anys. Trobem perruqueries amb pentinats dels anys 2000, establiments de videoclub tancats que mantenen els seus rètols i locals amb títols a la porta estèticament antiquats. 

Aquest punt pot presentar-se com un límit o frontera per a certes persones o determinades classes socials, les quals acostumen a acudir a establiments que tenen una estètica més cuidada o actualitzada al dia d’avui. És cert que l’estètica dels comerços pot ser un factor molt important a l’hora d’atraure o no a certs clients, especialment en zones on l’oferta és àmplia i diversa. No obstant això, el barri de Sant Ildefons no pretén atraure a aquest tipus de públic i la població valora més la qualitat dels productes i els serveis. És important considerar que els comerços tradicionals tenen un valor cultural i social important, ja que acostumen a tenir una història i una trajectòria en el barri, i per aquest motiu confien i acudeixen a ells.

“Los límites nos remiten a divisiones —sean físicas o simbólicas— entre territorios o naciones, grupos, personas, géneros, clases sociales o culturas” (Pérez Porto y Merino, 2011).

 

El vídeo ha sigut gravat amb una handycam de la dècada del 2010.

Pérez Porto, J. Y Merino, M. (2011). Definición de límite. Definición. Recuperado de http://definición.de/limite/

Deixa un comentari